Huisregels

 

 

Huisregels Gastouderopvang Bie Janneke

Deze huisregels gelden in combinatie met de overeenkomst van opdracht tussen gastouder en ouders/verzorgers, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover schriftelijk bericht. 

 

Reserveren

Gastouderopvang Bie Janneke rekent geen reserveringskosten. U kunt een plaatsje in de opvang reserveren, door middel van het ondertekenen van het contract. Als de gereserveerde plaats in de toekomst ligt, worden er bij annuleren van het contract voor aanvang van de opvang annuleringskosten in rekening gebracht. Deze bedragen 1 maand opvangkosten, zoals in het contract is omschreven en vallen niet binnen de kinderopvangtoeslag. U reserveert bij ons een plekje op basis van het gemiddeld aantal uren opvang dat u per maand nodig heeft. Aan de hand van de dagen en tijden dat u opvang nodig heeft, wordt bekeken of er nog een plekje vrij is voor uw kind. 

U dient 1 maand van te voren door te geven, wanneer uw kind(eren) naar de opvang komt (komen). In overleg kan hier in sommige gevallen vanaf geweken worden. Bijvoorbeeld, omdat u een zeer flexibel werkrooster heeft. Kinderen die op vaste uren en dagen opvang nodig hebben, reserveren deze plek automatisch vooruit. Per dag is er tenminste 1 flexplek beschikbaar. Vol = vol, dus reserveer tijdig.  Gereserveerde uren zoals  in het contract vermeld staan, dienen altijd betaald te worden; ook in geval van ziekte van het kind of een vrije dag/vakantie van de vraagouder.

  

Wat moet u meenemen naar de opvang

 

  • Doe uw kind gemakkelijke kleding aan die ook vies mag worden in verband    met knoeien en knutselen en frutselen. 
  • Reservekleding, zowel bovenkleding als onderkleding.       
  • Luiers en billendoekjes, flesvoeding, boterham, fruit, potjesvoeding.
  • Speen of knuffel als uw kind dat fijn vindt, voorzien van naam
  • U mag speelgoed van thuis meegeven aan uw kind, dit is echter geheel voor eigen risico.
  • Mocht dit speelgoed kwijtraken of kapot gaan, dan kunnen wij daarvoor  niet aansprakelijk gesteld worden. 

 

   

Brengen en halen

U dient uw kind op de afgesproken tijden te brengen en halen. Eerder brengen en later ophalen wordt doorberekend. Als u uw kind eerder komt halen dan afgesproken, wordt de afgesproken tijd doorberekend. Halen en brengen op een ander moment dan afgesproken, is alleen in overleg mogelijk.Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het dan even weten, in de meeste gevallen is het geen probleem. Is uw kind hierdoor echter boventallig, dan zult u snel iets moeten regelen om uw kind toch tijdig op te halen. Mocht uw kind bij controle door GGD of gastouderbureau door niet tijdig ophalen boventallig blijken te zijn, wordt de verkregen boete aan u doorberekend. Indien uw kind door iemand anders opgehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Als wij niet op de hoogte zijn gesteld hiervan, wordt uw kind niet meegegeven voordat wij contact met u hebben gehad. 

 

 

Gastkind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang

Als een kind koorts heeft hoger dan 38,5 graden, wordt er contact opgenomen met u om te overleggen over de voortzetting van de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind wel opgehaald moeten worden.


In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier "medicijngebruik"  in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties. 


Betaling loopt de eerste drie weken gewoon door, daarna wordt 50% van het tarief gerekend.Kan uw kind een dag niet komen wegens ziekte, dan dient u dit zo snel mogelijk door te geven. Betaling loopt in dit geval door. Is uw kind langer dan 3 weken aaneengesloten ziek, geldt een doorbetalingsverplichting van 50% van het normale tarief. 

 

Contact met ouders/verzorgers

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak. 

Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat.

 

Hygiëne en veiligheid

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen uit gedaan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan hier op slofjes (zelf meegeven) of op de sokken/blote voeten lopen. Ouders hoeven bij het brengen en halen hun schoenen niet uit te trekken tenzij deze vies of nat zijn.

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.


Roken

Bij ons mag niet gerookt worden. Deze regel wordt ook tijdens uitstapjes gehanteerd. Af en toe organiseer ik uitstapjes met alle kinderen en ouders. Houdt u er rekening mee dat er ook dan niet gerookt mag worden. Als u toch wilt roken, dient u zich van de kinderen af te zonderen. Ik let dan graag op uw kind. 


Betalingsverplichting

Facturen worden rond de 20ste van iedere maand ingediend en dienen op zijn laatst op de laatste dag van de maand voldaan te zijn. Extra uren die tussen de 20ste en 31 ste van de maand afgenomen worden, worden de maand erna in rekening gebracht. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, zullen wij eerst met u in gesprek treden om tot een oplossing te komen. Is deze echter niet in zicht, dan zal de opvang per direct gestopt worden tot aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.


Overige

Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijk reglement, worden door  gastouderopvang Bie Janneke per situatie beoordeeld. Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.